Çalışan Kadının Hukuksal Hakları

Yazar - 21.06.2015
calışan-kadın

Çalışan kadın hakları Anayasaya sonra 4857 sayılı İş Kanun’da düzenlenmiştir. Anayasa’nın 48. Maddesinin 1.fıkrasında “Herkes, dilediği alanda çalışma ve sözleşme hürriyetlerine sahiptir.” ibaresi geçmektedir. Kanunun açıkça belirttiği gibi erkek ve kadın dileği ve tecrübesi dahilindeki alanlarda eşit bir şekilde hakkına çalışma sahiplerdir.

İş Kanunu’nun 5. maddesinin 3. fıkrası hükmüne göre; “İşveren, biyolojik veya işin niteliğine ilişkin sebepler zorunlu kılmadıkça, bir işçiye, iş sözleşmesinin yapılmasında, şartlarının oluşturulmasında, uygulanmasında ve sona ermesinde, cinsiyet veya gebelik nedeniyle doğrudan veya dolaylı farklı işlem yapamaz”.

Örneğin çok sayıda işçi alacak bir işletmenin başvuru için gereken özelliklere sahip kadın adayların bulunmasına rağmen sadece erkek adayları işe alan bu işletmede bir ayrımcılık söz konusudur. Örnekte görüldüğü üzere çalışacak olan kadınların hakları kanun hükümleri ile kesinleştirilmiş ve işverenin ayrımcılığa sebebiyet verecek durumları engellenmiştir. Çalışan kadınların karşılaştığı diğer bir problem ise kendilerine verilen ücretin erkek çalışanlara göre daha az olmasıdır.

Bu durum genellikle gayri resmi çalışan kadınların karşılaştığı bir zorluktur. İş Kanunu’nun 5. maddesini 4. ve 5. Fıkralarının hükmüne göre; “Aynı veya eşit değerde bir iş için cinsiyet nedeniyle daha düşük ücret kararlaştırılamaz. İşçinin cinsiyeti nedeniyle özel koruyucu hükümlerin uygulanması, daha düşük bir ücretin uygulanmasını haklı kılmaz.” İbaresiyle çalışan kadınların ücret haklarını da yasal düzenleme adı altında korumuştur. (Böylelikle ilgili kanunun kadınların resmi olarak çalışmasına da teşvikte bulunduğu kanaatindeyim.)

[email protected]

Veysel Keleş

Yazar: Veysel Keleş

Malatyalıyım. Evli ve bir çocuk babasıyım. İstanbul Hukuk Mezunuyum. Çırağan Hukuk Bürosunda Avukatlık mesleğini içra etmekteyim.