• dogum-tarihi
    Bu Tarihlerde Doğanlar Dikkat!

    Mart ve nisanda doğanlarda kalp-damar hastalıkları, ekim ve kasımda doğanlarda ise solunumun yanı sıra, cinsel ve nörolojik hastalıklara yakalanma olasılığı daha fazla. ABD’li bi­lim in­san­la­rı, do­ğum ta­ri­hi ve has­ta­lık­la­ra ya­ka­lan­ma ris­ki ara­sın­da bağ­lan­tı bu­lun­du­ğu­nu be­lir­le­di. 1,7 milyon...

    • Eklenme 1 sene önce
    • 0