Ramazan Gezmesi “Ortaköy’de iftar, Yahya Efendi’de teravih!”

Yazar - 15.06.2016
ortaköy

Beşiktaş’ın Boğaz hattına doğru revan olun. Yıldız Parkı’ndan Ortaköy Camii’ne uzanan güzergâhta, bol dinlenmeli ‘iftar gezmesi’ sizi bekliyor.

yıldız-korosu

Yıldız Korusu’nda oruç dinlenmesi

Beşiktaş’ın Osmanlı yüzü bu hatta saklı. Çünkü Beşiktaş, imparatorluğun son zamanlarına ev sahipliği yapmış bir yer. Dolayısıyla geçmişle selamlaştığınızda Osmanlı’nın ahir zamanlarıyla göz göze geleceksiniz demektir. Günler uzun, havalar sıcak… Bir ağaç gölgesi yeter bana diyorsanız buyurun Yıldız Korusu’na…

İstanbul’un en büyük parklarından biri burası, üstelik kadim bir mazisi var. Sultan I. Ahmet sonrası önem kazanmaya başlayan koru, IV. Murad tarafından satın alınarak kızına hediye edilir.

Böylece hanedan eli değmiş olur bu güzel bahçeye. Nedim’in “Bu şehr-i Sitanbul ki bî misl ü behadır/Bir sengine yekpare Acem mülkü fedadır…” diye tarif ettiği dönemde, Lâle Devri’nin merkez üslerinden olur.

Saray hanımlarının mesire yeri olan koru, II. Mahmud’un köşk dikmesiyle farklı bir görünüm kazanır. Sultan Abdülaziz zamanında köşk sayısı artış gösterir. Çadır ve Malta köşkleri o devirden yadigârdır mesela.

Şimdi yeşilin gittikçe azaldığı İstanbul’da, bir ağaç gölgesi belirleyin kendinize. Varsa kitabınızı açın ve zamanın kollarına bırakın sayfaları. Not: Küçük Mecidiye Camii, restorasyonda olduğundan ziyareti başka bir vakte erteliyoruz.

ortaköy

Ortaköy Camii’nden İstanbul manzarası

Boğaziçi’nin en güzel yerlerinden biri burası… Büyük Mecidiye Camii, 31. Osmanlı Padişahı Abdülmecid Han’ın şehr-i İstanbul’a kazandırdığı nadide eserlerden. Boğaz hattındaki birçok yapının olduğu gibi, Ortaköy Camii’nin de mimarı Balyan ailesinden. Ol sebepten geleneksel üslupta değil, neo barok tarzında. Bütün selatin camilerde olduğu gibi harim ve hünkâr bölümü göze çarpıyor ilkin, bir de geniş ve büyük pencereler. İçeride duvarları tezyin eden Allah, Muhammed (sas) ve dört halifenin isimleri bizzat padişah-ı zaman Abdülmecid Han tarafından yazılmış. Bir detay da şu; camide tek şerefeli iki minare bulunuyor. Hatırlatalım: Cami-i mezkûr, 2011 senesinde kapsamlı bir restorasyondan geçmiş, 2014’te ise yeniden ibadete açılmıştı. İftara az bir zaman kala, Boğaz’dan esen rüzgârlarla son demleri burada geçir sevgili kari!

boğaz

Boğaz’a nazır iftar…

Akşam ezanı hiç bu kadar beklenmemişti galiba… Şimdi iftar zamanı… Yanında yiyeceğini getirenler şanslı çünkü Boğaz’a karşı, akşamın serinliğinde, şehrin sessizliğinde açılıyor oruçlar. Ardından her daim gezen çaycı amcalardan mis gibi çay… Evinden bir şey getirmeyenlere ise tavsiye, civardaki az pahalı restoranlar olacaktır. Allah, oruçlarınızı kabul etsin…

yahya-efendi

Yahya Efendi’nin huzurunda teravih

Muhteşem Süleyman ve sütkardeşi Yahya Efendi… İkisinin de doğum yeri Trabzon. Birbirlerine kardeş oldukları yer… Bir rivayete göre Kanunî, Hazret’e ‘ağabey’ diye hitap edermiş. 16. yüzyılın biri maddî diğeri manevî büyük simalarından.

Her ikisi de İstanbul’a gelir ve kader onlara bu şehirde saltanat verir; birine maddî, diğerine manevî. Sahn-ı Seman medreselerinde müderrislik yapan Yahya Efendi, emekli olduktan sonra Beşiktaş sırtlarında satın aldığı mahalle dergâhını inşa eder.

Kanunî’nin hususî hayatına karışacak kadar cesur bir şahsiyettir. Şehzade Mustafa’nın katli sonrasında süt kardeşine itirazıdır zaten onun emekli edilmesine sebep.

Münevver türbesi, Üsküdar’da medfun Azîz Mahmûd Hüdâyî, Beykoz’daki Yuşa Aleyhisselam, Sarıyer’de Telli Baba ile beraber Boğaz’ın manevî kandillerinden adlediliyor. Gemi kaptanlarının ona hâlâ selam durmaları söz konusu geleneğin devamı aslında.

Ezanlar, teravih namazına davet ediyor Müslümanları… Bu arada Tanpınar’ın diyeceği var: “İlâhî mağfiret Yahya Efendi dergâhında âdeta güzel bir insan yüzü takınır. Ölüm burada, hemen iki üç basamak merdiven ve bir iki setle çıkılıveren bir bahçede hayatla o kadar kardeştir ki bir nevi erme yolu yahut aşk bahçesi sanılabilir. Yahya Efendi dergâhını kendisine mahsus zamanı olan ilhamlı yerlerin başında saymalıdır.”

 

Yazar: Nevbahar

Samanyoluhaber.com Nevbahar Editör Grubu